Skip to Content

2012/2013-as tanév

Pedagógusnap 2013


Forrás: Tatabányai TV (YouTube)

Ballagás 2013


Forrás: Tatabányai TV (YouTube)

Végleges felvételi eredmények 2013

Felvételi eredmények

8 évfolyamos gimnázium


5 évfolyamos gimnázium,
emelt szintű angol nyelv


5 évfolyamos gimnázium,
emelt szintű német nyelv


4 évfolyamos általános gimnázium


5 évfolyamos gimnázium,
természettudományos képzés


Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

A Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszerében (KIFIR) egyeztetett felvételi jegyzék alapján felvett tanulók névsorát tekinthetik meg a bal oldali gimnáziumi típusokra kattintva.

Gratulálunk a felvett tanulóknak, és szeretettel várjuk őket a következő tanévben!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. § (2)-(3) bekezdése alapján az elutasító határozat ellen a tudomásul vételtől számított tizenöt napon belül másodfokú döntés kezdeményezhető a tatabányai Bárdos László Gimnázium fenntartójához – Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerülete, Berczellyné Nagy Marianna igazgató (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) – benyújtott kérelem formájában.

Bárdos László Gimnázium vezetősége

Ideiglenes felvételi eredmények

Felvételi eredmények, 2013

8 évfolyamos gimnázium


5 évfolyamos gimnáziumi osztály angol nyelvi elkészítővel


5 évfolyamos gimnáziumi osztály német nyelvi elkészítővel


4 évfolyamos, általános tantervű gimnáziumi osztály


Természettudományos és gazdasági irányultságú,
5 évfolyamos gimnáziumi osztály


Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Néhány megszívlelendő gondolat a felvételi rangsorok tanulmányozásához:

 1. A közzétett öt felvételi jegyzék csak ideiglenes, mert:

  • a nyolcadik osztályos tanulóknak március 18-án és 19-én lehetőségük van, hogy az általános iskolában elzárt Adatlapon az iskolai rangsorokat módosítsák;

  • a felvételi jegyzéken minden jelentkezési lapot benyújtó felvételiző neve szerepel, azok is, akik első helyen nem a Bárdos László Gimnáziumot jelölték adatlapjukon;

  • a végleges felvételi rangsor a jelenleg látható ideiglenestől lényegesen is eltérhet, ezért nem lehet biztosan állítani, hogy a lista valamely helyén szereplő tanuló nem nyer felvételt.

 2. A névjegyzéken, a felvételi rangsorba állított tanulók kóddal, jeligével vagy oktatási azonosítójukkal szerepelnek. (Oktatási azonosítót csak abban az esetben írtunk, ha a tanuló nem adta meg jeligéjét a jelentkezési lapján vagy nem kapott kódot az írásbeli felvételi vizsga alkalmával.)

 3. A négy és öt évfolyamos képzésre jelentkezőknél a rangsort elsődlegesen az írásbeli vizsgán elért, és a hozott pontszám összege határozza meg. Azonos pontszám esetén a matematika írásbeli eredménye dönt, ha ez is azonos, akkor a magyar írásbeli eredménye.

 4. A nyolc évfolyamos képzésre jelentkezők rangsorát az írásbeli és szóbeli pontszámok összege határozza meg. Azonos pontszám esetén a matematika írásbeli eredménye dönt.

 5. A Felvételi Központ (Győr) által megküldött végleges felvételi lista a felvételin elért eredmények és az adatlapon szereplő iskolai rangsorok összevetésével készül el. Ennek a listának az alapján történik a tanulók (a szülők) értesítése a felvételről vagy az elutasításról április 25-éig.

 6. Az elutasított tanulók ezután a már korábban ismertetett esetekben és módon élhetnek jogorvoslattal (felülbírálati vagy törvényességi kérelemmel) a döntés ellen a tatabányai tankerület igazgatójánál az értesítés átvételétől számított 15 napon belül.

Szponzorkereső levél!

Tisztelt Partnerünk!

   A tatabányai Bárdos László Gimnázium idén megtisztelő felkérésnek tesz eleget: a Kutató Diákok Országos Szövetségének felkérésére iskolánk ad helyet a Tudományos Diákkörök XIII. Országos Konferenciájának 2013. március 22–23-án. A versenyen tizenhárom tudományos szekcióban 130 végzős középiskolás tanuló a Kárpát-medence minden tájegységéből mutatja be önálló kutatómunkáját. Ezen a fórumon azok indulhatnak, akik a január–februárban megrendezett tematikus és regionális (Felvidék–Kárpátalja, Délvidék, Erdély) selejtezőkön továbbjutottak. A konferencia tétjét jelzi, hogy a nagydíj a felsőoktatási felvételi során 24, az első díj 12 pontot ér.

   Jelen levelünkben azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy az országos döntő méltó megrendezését lehetőségei szerint támogatni szíveskedjen. A segítséget két területen is szívesen fogadnánk: egyrészt a versenyzőknek kiosztható tárgyjutalmak felajánlásának, másrészt a Bárdos László Gimnázium Géniusz Alapítványa számára felajánlott adománynak formájában.
Az alapítvány számlaszáma: 11740009-20034285-00000000.

   A rendezvény szakmai tartalmáról, részletes programjáról a gimnázium honlapján (www.blg.sulinet.hu) és a Kutató Diákok Országos Szövetségének honlapján (www.kutdiak.hu) is tájékozódni tud.

   Reméljük, az országos jelentőségű programot támogatásra méltónak találja, segítségét előre is köszönjük.

Tatabánya, 2013. március 4.

Nagy Tamás
általános igazgatóhelyettes,
főszervező

Agytorna az emelt matekhoz

Iskolánk pedagógusa, Kovácsné Németh Sarolta tanárnő ahogy minden tanévben, úgy idén is kidolgozta az Oktatási Hivatal által meghirdetett emelt szintű szóbeli érettségi témakörök elméleti anyagát, amely a Mozaik Kiadó szerkesztésében, a Sokszínű matematika tankönyvcsaládra épül.

A dokumentum honlapunkról is letölthető: Matematika emelt szintû érettségi témakörök 2013

A kiadó hozzájárulásával megadjuk az internetes elérhetőségét is, ezzel is segítve tanulóink eredményes felkészülését:
http://www.mozaik.info.hu/Homepage/Mozaportal/MPtmttsa.php?type=SA

Ebédbefizetés, (március) 2012/2013

Szalagavató 2013.

Szalagavató a Népházban

Február 1-jén a Bárdos László Gimnázium hagyományosan a Népházban rendezte meg szalagavató ünnepélyét. Száztizenöt végzős diák kapta meg a felnőttkor jelképét, a kis, zöld szalagot.

Michael Jackson világát idézte a 13. c, a közönség vastapssal jutalmazta Szalontai Tibiék produkcióját

Szalagavató tánc, 13. c


Forrás: Pálfi Enikő (YouTube)

Írásbeli felvételi eredmények 2013

A nyolc évfolyamos képzésre jelentkezők írásbeli eredménye kód szerinti sorrendbenKód Magyar Matematika Összpontszám
1 26 16 42
2 43 45 88
3 34 37 71
4 31 43 74
5 33 35 68
6 39 31 70
7 25 25 50
8 34 43 77
9 32 40 72
10 37 35 72
11 45 40 85
12 30 26 56
13 23 39 62
14 43 35 78
15 17 26 43
16 40 42 82
17 28 26 54
18 31 37 68
19 39 40 79
20 40 30 70
21 26 40 66
22 33 34 67
23 28 36 64
24 35 34 69
25 44 39 83
26 21 28 49
27 24 15 39
28 31 34 65
29 43 42 85
30 39 31 70
31 39 37 76
32 18 29 47
33 26 40 66
34 41 37 78
35 30 21 51
36 41 26 67
37 29 25 54
38 22 40 62
39 34 35 69
40 30 37 67
41 36 33 69
42 29 35 64
44 26 29 55
45 28 26 54
46 34 40 74
49 36 37 73
50 39 39 78
51 32 16 48
52 42 41 83
53 37 38 75
54 20 36 56
55 41 40 81
56 42 34 76
57 35 37 72
58 40 43 83
59 32 42 74
61 31 35 66
62 18 32 50
63 40 30 70
64 23 23 46
65 16 33 49
66 41 34 75
68 26 19 45
70 45 36 81

A 9. évfolyamosok írásbeli eredménye kód szerinti sorrendben

Kód Magyar Matematika Összpontszám
1 27 25 52
2 21 18 39
3 26 17 43
4 27 12 39
5 20 22 42
6 32 42 74
7 29 18 47
8 30 15 45
9 36 25 61
10 24 14 38
11 26 15 41
12 23 17 40
13 33 23 56
14 26 26 52
15 34 28 62
16 26 29 55
17 31 12 43
18 17 7 24
19 18 19 37
21 25 20 45
22 23 19 42
23 37 27 64
24 28 21 49
25 18 12 30
26 30 27 57
27 28 17 45
28 29 15 44
29 22 15 37
30 25 17 42
31 22 27 49
32 28 13 41
33 16 11 27
34 24 9 33
35 35 18 53
36 24 24 48
37 30 26 56
38 33 24 57
39 32 20 52
40 19 7 26
42 24 24 48
43 18 11 29
44 19 17 36
45 30 13 43
46 17 21 38
47 30 19 49
48 23 7 30
49 21 13 34
51 19 17 36
52 20 7 27
54 20 7 27
55 22 25 47
56 20 17 37
57 23 9 32
58 24 14 38
59 23 13 36
60 29 24 53
61 23 13 36
62 33 26 59
63 34 26 60
64 25 20 45
66 21 17 38
67 22 18 40
68 26 14 40
69 37 19 56
70 32 18 50
71 20 17 37
72 22 18 40
73 30 21 51
74 34 25 59
75 28 14 42
76 23 8 31
77 24 12 36
78 28 17 45
79 32 15 47
80 25 23 48
81 29 29 58
82 32 30 62
83 33 24 57
84 27 25 52
85 30 20 50
86 27 15 42
87 28 28 56
88 27 21 48
89 26 11 37
90 29 26 55
91 30 19 49
92 33 28 61
93 30 19 49
94 23 14 37
95 31 16 47
96 33 23 56
97 36 21 57
98 26 19 45
99 39 19 58
100 25 18 43
101 21 16 37
102 27 22 49
103 21 22 43
104 28 16 44
105 28 26 54
106 25 23 48
107 28 6 34
108 24 22 46
109 23 7 30
110 35 33 68
111 32 33 65
112 27 14 41
113 37 19 56
114 23 17 40
115 23 16 39
116 27 17 44
117 24 13 37
118 18 12 30

Ebédbefizetés, (febuár) 2012/2013

Tartalom átvétel


by Dr. Radut