Skip to Content

Új pályázat

Új pályázat, új lehetőségek a Bárdosban

A Bárdos László Gimnázium folytatja az előző tanévek eredményes pályázati tevékenységét: 2012 májusa és decembere között újabb EU-forrásra épülő fejlesztés valósul meg az intézményben. A projektfelelősöknek hosszú ideig kellett várakozniuk „A Bárdos László Gimnázium felkészítése referenciaintézményi és felsőoktatási gyakorlóhelyi szerepre” című, TÁMOP-3.1.7.-11/2-2011-0364 jelű pályázatuk eredményes elbírálására. Annak ismertté válása után a tanárok végre megkezdhették az érdemi munkát.

Az eszközbeszerzések és a pedagógusok továbbképzései a nyár folyamán megvalósulnak, így a tanárok reményei szerint szeptemberre elég információjuk és megfelelő technikai hátterük lesz ahhoz, hogy kidolgozzák a szakmai programot. Ez a dokumentum segíti a mintaértékű programokkal és jó gyakorlattal rendelkező iskolák országos hálózatához való kapcsolódást. A felsőoktatási gyakorlóhelyi szerep sem idegen a Bárdostól, hiszen évről évre érkeznek tanítási gyakorlatra ide egyetemisták és főiskolások. Az iskolai dokumentumok megújítása, átdolgozása mellett mentortanárok képzésével erősítik a Bárdos-gimnázium szélesedő profilját. Felvételünkön Pleier Tamás igazgató tájékoztatja a nevelőtestületet a pályázat tartalmáról.page | by Dr. Radut